Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zpět

Zápis ze schůze ZO Líté - 13. 11. 2017

Zápis ze schůze zastupitelstva obce Líté

Plzeňský kraj, konané dne 13. 11. 2017 

č. j. 23/2017

 

Přítomni: Hnidák Jindřich, Voříšek Rostislav, Ladislav Janouškovec, Michal Půta, Jakub Orabinec

Omluveni:

Program:

  1. Zahájení
  2. Došlá pošta
  3. Smlouva o poskytnutí účelové dotace
  4. Návrh rozpočtu na rok 2018

        Hlasování:

pro návrh: 5 hlasů          proti návrhu: 0 hlasů          zdržel se: 0 hlasů

 

1) Schůzi zahájil starosta obce Rostislav Voříšek a seznámil zastupitele obce s navrženým programem.

Hlasování:

pro návrh: 5 hlasů          proti návrhu: 0 hlasů          zdržel se: 0 hlasů

 

2) ZO schvaluje tyto faktury:

  • firmě Odpady Bohemia s. r. o., za služby v odpadovém hospodářství ve výši 7.071,-Kč
  • firmě CZC.cz s. r. o. Příbram, za multifunkční tiskárnu, router a VOIP bránu ve výši 17.754,-Kč
  • firmě O2 za pravidelné poplatky ve výši 1.008,05,-Kč a za pravidelné poplatky, volání a zprávy ve výši 427,60,-Kč

Hlasování:

pro návrh: 5 hlasů          proti návrhu: 0 hlasů          zdržel se: 0 hlasů

 

3) ZO schvaluje přijetí dotace podle Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 46002017 mezi Plzeňským krajem a Obcí Líté.

Hlasování:

pro návrh: 5 hlasů          proti návrhu: 0 hlasů          zdržel se: 0 hlasů

 

4) ZO schvaluje Návrh rozpočtu na rok 2018 jako vyrovnaný s příjmy ve výši 3.160.000,-Kč a výdaji ve výši 3.160.000,-Kč.

ZO považuje za závazné členění rozpočtové skladby dle paragrafů.

Rozpis schváleného rozpočtu provede neprodleně účetní obce.

Přílohy: Návrh rozpočtu obce na rok 2018

             Výkaz o plnění rozpočtu

Hlasování:

pro návrh: 5 hlasů          proti návrhu: 0 hlasů          zdržel se: 0 hlasů

 

Diskuze:

K jednotlivým bodům programu

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje bod číslo:

1/23/2017, 2/23/2017, 3/23/2017, 4/23/2017

Hlasování:

pro návrh: 5 hlasů          proti návrhu: 0 hlasů          zdržel se: 0 hlasů

 

Zapsal: Michal Půta

Ověřovatelé zápisu: Jindřich Hnidák

                                         Ladislav Janouškovec                       

Starosta: Rostislav Voříšek                                

Vyvěšeno: 14. 11. 2017

Datum sejmutí: 30. 11. 2017

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět