Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Zpět

Zápis ze schůze ZO Líté - 7. 11. 2017

Zápis ze schůze zastupitelstva obce Líté

Plzeňský kraj, konané dne 7. 11. 2017 

č. j. 22/2017

Přítomni: Hnidák Jindřich, Voříšek Rostislav, Ladislav Janouškovec, Michal Půta, Jakub Orabinec

Omluveni:

Program:

 1. Zahájení
 2. Došlá pošta
 3. Nabídka na vyhotovení projektových prací – zásobování vodou, prodloužení kanalizace
 4. Nákup pozemků
 5. Rozpočtové opatření číslo 10
 6. Nákup tiskárny, routeru a VOIP brány

        Hlasování:

pro návrh: 5 hlasů          proti návrhu: 0 hlasů          zdržel se: 0 hlasů

 

1) Schůzi zahájil starosta obce Rostislav Voříšek a seznámil zastupitele obce s navrženým programem.

Hlasování:

pro návrh: 5 hlasů          proti návrhu: 0 hlasů          zdržel se: 0 hlasů

 

2a) ZO schvaluje tyto faktury:

 • firmě SEKOLAB s. r. o. Plzeň, za provedení rozborů odpadních vod z ČOV ve výši 2.383,70,-Kč
 • firmě Kenny Holeshot – Technické služby – Vlastimil Penc, Nekmíř 79, za odvoz a uložení BRO ve výši 1.416,-Kč
 • firmě Rescue Group plzeň za služby BOZP a PO ve výši 4.235,-Kč
 • firmě MIKOSOFT Praha s. r. o., za boční sklo k chladícímu boxu do obecní prodejny ve výši 3.249,-Kč

Hlasování:

pro návrh: 5 hlasů          proti návrhu: 0 hlasů          zdržel se: 0 hlasů

 

2b) ZO schvaluje žádost pana Jana Volfa, Dolní Bělá 182, o pronájem sálu KD Líté dne 18. 11. 2017 od 21 do 1 hodiny za účelem pořádání kulturní akce. Pronájem bude proveden dle platného ceníku.

Hlasování:

pro návrh: 5 hlasů          proti návrhu: 0 hlasů          zdržel se: 0 hlasů

 

3) ZO schvaluje nabídku na vypracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) na zásobování vodou v obci Líté ve výši 238.000,-Kč + DPH a nabídku na vypracování dokumentace pro vydání  stavebního povolení (DUR + DSP) na prodloužení kanalizace v obci Líté ve výši 78.000,-Kč + DPH od firmy EGYPROJEKT s. r. o., Janáčkova 67, Plzeň.

Hlasování:

pro návrh: 5 hlasů          proti návrhu: 0 hlasů          zdržel se: 0 hlasů

 

4) ZO schvaluje nákup pozemků p. č. 561/1, 561/2, 559 v k. ú. Líté od pana Pavla Donskova, Hrad Nečtiny 27, pro potřeby vypořádání pozemků při komplexní pozemkové úpravě Líté.

Hlasování:

pro návrh: 5 hlasů          proti návrhu: 0 hlasů          zdržel se: 0 hlasů

 

5) ZO schvaluje Rozpočtové opatření číslo 10 dle přílohy.

Příloha: Rozpočtové opatření číslo 10

Hlasování:

pro návrh: 5 hlasů          proti návrhu: 0 hlasů          zdržel se: 0 hlasů

 

6) ZO schvaluje nákup multifunkční tiskárny, routeru a VOIP brány.

Hlasování:

pro návrh: 5 hlasů          proti návrhu: 0 hlasů          zdržel se: 0 hlasů

 

Diskuze:

K jednotlivým bodům programu

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje bod číslo:

1/22/2017, 2a/22/2017, 2b/22/2017,  3/22/2017, 4/22/2017, 5/22/2017, 6/22/2017

Hlasování:

pro návrh: 5 hlasů          proti návrhu: 0 hlasů          zdržel se: 0 hlasů

 

Zapsal: Michal Půta

Ověřovatelé zápisu: Jindřich Hnidák

                                         Ladislav Janouškovec                       

Starosta: Rostislav Voříšek                                

Vyvěšeno: 10. 11. 2017

Datum sejmutí: 26. 11. 2017

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět