Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Vážení spoluobčané a majitelé nemovitostí určených k individuální rekreaci,

vzhledem k tomu, že svozová společnost Marius Pedersen upravila ceník svých služeb, a to dosti výrazně směrem nahoru, bylo zastupitelstvo nuceno schválit novou vyhlášku o výši poplatku za odvoz odpadu z obce.

Obecně závazná vyhláška obce Líté číslo 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Posouzení zákonnosti obecně závazné vyhlášky Ministerstvem vnitra ČR

Pro letošní rok je poplatek stanoven na 800,-Kč za osobu s pobytem v obci a 800,-Kč za jednu nemovitost určenou k individuální rekreaci, kde není k trvalému pobytu hlášena žádná osoba.

Poplatek je splatný do 31. 3. 2019 do pokladny obecního úřadu nebo na bankovní účet obce. Pokud budete platit bankovním převodem, používejte variabilní symbol ve tvaru popisné číslo nemovitosti a rok (např. nemovitost s číslem popisným 5 uvede VS: 52019, a toto platí i pro čísla evidenční).

Číslo bankovního účtu obce: 31825371/0100