Obsah

Dostupné formuláře v sídle úřadu obce
 

  • Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
  • Žádost o přístupu do Registru oznámení o střetu zájmů funkcionářů
  • Žádost o přístupu do Registru oznámení o střetu zájmů funkcionářů -portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx
  • Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu osob(y)